Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Comert

Ultimul numar


Aparitie semestriala


ISSN Print: 1582-9146
ISSN Online: 2247–9104


Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) in categoria A.


Revista este inclusa ISI Thomson Reuters Services :
        -  Social Sciences Citation Index®
        -  Social Scisearch®
        -  Journal Citation Reports/Social Sciences Edition

Factor de impact:
2010 = 0,320
2011 = 0,757
2012 = 0,953

Editura ASE
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod 010374
Telefoane: 021.319.19.00 int. 401, 146
Fax: 319.18.99
Email: editura@ase.ro
Site: www.ase.ro

Contact: e-mail amfiteatru@amfiteatrueconomic.ro

Lucrarile se pot trimite pe aceasta pagina

designed & hosted by Soft Expert