Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Business si Turism

Ultimul numar


Aparitie trimestriala


ISSN Print: 1582-9146
ISSN Online: 2247–9104


Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.


        Journal Metrics, 2014

       Thomson Reuters
         Impact Factor: 0.838
         5-Year Impact Factor: 0.687
         Article Influence Score: 0.070
         Relative Influence Score: 0.107
         h-Index: 9

       Scopus
         SCImago Journal Rank (SJR): 0.392
         Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.773

       Rata de respingere/2013: 72,44%Editura ASE
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod 010374
Telefoane: 021.319.19.00 int. 401, 146
Fax: 319.18.99
Email: editura@ase.ro
Site: www.ase.ro

Contact: e-mail amfiteatru@amfiteatrueconomic.ro

Lucrarile se pot trimite pe aceasta pagina

designed & hosted by Soft Expert