Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Acces deschis

Amfiteatru Economic este o revistă academică care permite accesul liber la conținutul științific, fiind disponibilă cititorilor on-line fără bariere de ordin financiar, legal sau tehnic, pe baza principiului menținerii integrității conținutului articolului. De asemenea, nu sunt percepute taxe din partea autorilor pentru prelucrarea manuscriselor și publicarea articolelor în revistă.

Autorii au dreptul să distribuie liber, în orice moment, toate versiunile lucrării științifice, inclusiv manuscrisul original, lucrarea acceptată spre publicare și forma publicată a articolului, pe orice server instituțional sau platformă cu lucrări științifice de tipul SSRN sau ResearchGate. Nu există perioadă de embargo pentru varianta publicată a articolului.

Revista Amfiteatru Economic îndeplinește definiția DOAJ a accesului deschis. Autorii care publică în Amfiteatru Economic păstrează drepturile de autor asupra operei lor, sub o licență de tipul Creative Commons CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care oferă accesul gratuit imediat și permite oricărui utilizator să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime, să caute sau să facă linkuri către întreaga lucrare, accesul automat pentru indexare, preluarea ca date în software sau folosirea în orice alt scop legal.


Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional .
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert