Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva


Publisher: Academia de Studii Economice
ISSN: 1582 - 9146

     Revista "Amfiteatru Economic" se adresează celor ce doresc să se informeze în privinţa problemelor economiei româneşti şi europene, asupra teoriei şi practicii economice, precum şi a problematicii învăţământului superior economic.
     Revista îşi propune să valorifice rezultatele cercetărilor cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucureşti şi din alte universităţi din ţară şi străinătate, dar şi a experienţei specialiştilor din practica economică.
     De asemenea, în paginile revistei aducem în prim plan personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, bune practici economice si apariţii editoriale relevante.


designed by Soft Expert & hosted by Host Expert