Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesitatea educării şi formării specialiştilor în domeniul structurilor de primire şi serviciilor turistice în Regiunea Dunării Inferioare

Autor:Gabriela Ţigu, Maria Andreeva şi Ana-Maria Nica

JEL:A29, J21, L83, R11

DOI:

Cuvinte cheie:turism şi industria ospitalităţii, criza economică, strategia Dunării de Jos, educaţie, instruire, programe de licenţă şi master.

Abstract:
Articolul analizează tendinţele actuale şi condiţiile de dezvoltare a turismului în Regiunea Dunării de Jos, în contextul existenţei Strategiei Dunării, elaborate de Uniunea Europeană, pieţele turistice ale Bulgariei şi României, precum şi posibilităţile de promovare a turismului alternativ de-a lungul Dunării. O atenţie specială este acordată problemelor legate de educaţie şi perfecţionare a resurselor umane antrenate în serviciile de primire din Bulgaria şi România, precum şi nevoii de creştere a calităţii acestor resurse. Principala raţiune este legată de faptul că educaţia şi formarea continuă sunt factori strategici ai dezvoltării durabile, dar şi ai dezvoltării resurselor umane în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. În acest sens, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România şi Academia Economică D. Tsenov din Svisthov, Bulgaria şi-au propus să colaboreze în domeniul „Cooperare privind dezvoltarea resurselor umane – dezvoltarea în comun a abilităţilor şi cunoştinţelor”, prin dezvoltarea legăturilor transfrontaliere şi a schimburilor dintre universităţile noastre. Atât Bulgaria cât şi România au reprezentat şi încă reprezintă destinaţii turistice importante în Estul Europei, promovând turismul de litoral, balnear, staţiunile montane sau turismul cultural. Comparând însă potenţialul turistic existent cu cel al altor ţări din Centrul şi Estul Europei, inclusiv Bulgaria, se poate spune că ţara noastră a obţinut performanţe economice modeste în industria turistică. Ultima decadă arată un relativ declin al cererii externe pentru România, cauza principală fiind lipsa fondurilor de investiţii în dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii specifice, redusa diversificare a serviciilor de agrement, precum şi calitatea mai slabă a serviciilor turistice, în comparaţie cu ţările concurente. Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă, Bulgaria a reuşit o creştere a calităţii serviciilor turistice şi a performanţelor economice. Una din căile de creştere a performanţelor în turism este legată de formarea specialiştilor în acest domeniu. Deşi există numeroase instituţii de formare a forţei de muncă în turism (licee şi şcoli vocaţionale, universităţi cu programe de licenţă, masterat, postuniversitare, doctorat), în ambele ţări calitatea angajaţilor din turism este încă redusă şi nu poate susţine prestarea unor servicii de calitate. Astfel, o cooperare transfrontalieră România – Bulgaria poate aduce beneficii atât în planul valorificării potenţialului turistic, cât şi în sistemul educaţional al ambelor ţări.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert