Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesitatea educării şi formării specialiştilor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în Regiunea Dunării Inferioare

Autor:Nicolae Istudor, Margarita Bogdanova,Victor Manole, Raluca Ignat şi Irina Elena

JEL:J43, O18, R19

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare rurală, agricultură, formare profesională, cooperare transfrontalieră, Regiunea Dunării Inferioare

Abstract:
În condiţiile Strategiei Europene de Ocupare, ratificată şi de către România, care prevede o intensificare la nivel naţional a aplicării politicilor de ocupare şi integrare pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special, şi având în vedere potenţialul agricol şi uman extraordinar al Regiunii Dunării Inferioare, considerăm necesară implementarea unor programe naţionale şi regionale pentru formarea specialiştilor în agricultură şi dezvoltare rurală. Acest articol abordează necesitatea formării de specialişti în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în regiunea Dunării de Jos în contextul cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria. Acest demers ştiinţific începe prin a analiza cadrul legal european şi naţional/regional al formării profesionale a specialiştilor în cele două domenii. Este urmat de o punere în evidenţă a principalelor premise şi avantaje ale acestei activităţi. Este de menţionat propunerea de cooperare dintre Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, şi Academia de Studii Economice D. Tsevov din Svishtov, Bulgaria, în domeniul “dezvoltarea resurselor umane – dezvoltare comună de competenţe şi cunoaştere”. Pentru aceasta, există cadrul legal prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. De asemenea, este întreprins un studiu comparativ pe ultimii patru ani cu privire la numărul de persoane instruite în principalele meserii din mediul rural, inclusiv cea de agricultor, din Regiunea Dunării Inferioare. Toate acestea au condus la ideea că este necesară continuarea şi accentuarea formării permanente a agricultorilor şi a altor specialişti în meserii specifice mediului rural, ca soluţie pentru creşterea economiei rurale şi pentru bunăstarea socială. De asemenea, a fost elaborată şi o analiză comparativă a cererii şi ofertei de specialişti în domeniul agriculturii. Au fost identificate principalele programe educaţionale de formare a specialiştilor în agricultură şi dezvoltare rurală şi au fost elaborate o serie de probleme şi perspective. Această cercetare poate fi considerată un prim pas către o colaborare viitoare mai profundă între Academia Economică “Tsenov” din Svishtov şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, în ceea ce priveşte crearea unui Spaţiu comun de Cercetare între România-Bulgaria, ca parte a Spaţiului European de Cercetare (SEC). Acesta include dezvoltarea în comun a cunoştinţelor şi abilităţilor prin legături transfrontaliere şi prin schimburi între universităţi, în conformitate cu Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert