Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesitatea educării şi formării specialiştilor în domeniul structurilor şi serviciilor logistice în Regiunea Dunării Inferioare

Autor:Mihai Felea, Nicola Yankov, Irina Mărunţelu şi Cristinel Vasiliu

JEL:I21, L99, M53, R41

DOI:

Cuvinte cheie:Logistică fluvială, platformă multi-modală, educaţie, transport, transfrontalier, Macro regiunea Dunărea Inferioară, conectivitate teritorială

Abstract:
Abordarea subiectului privind formarea specialiştilor în domeniul structurilor şi serviciilor logistice în regiunea Dunării inferioare se înscrie într-un context mai larg, Strategia Dunării, dar şi în unul mai restrâns, Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, 2007 -2013. Strategia Dunării reprezintă un proiect iniţiat în anul 2008 de Germania, Austria şi România, la care au aderat ulterior celelalte state dunărene şi care a devenit program al Comisiei Europene. Va avea alocat un buget de 50 miliarde euro până în anul 2013. Se va adresa cu precădere populaţiei din Bazinul Dunării, care este estimată la 115 milioane, urmând a fi dezvoltat prin proiecte transfrontaliere. În decembrie 2010 este prevăzută aprobarea Planului de acţiune pentru programul Strategia Dunării de către Comisia Europeană. Procesul de integrare necesită premise şi condiţii pentru dezvoltarea viitoare. Una din ele este reprezentată de conectivitate şi sistemul său de sprijin – logistica. Problema conectivităţii este unul din pilonii strategiei Dunării, care ar putea juca un rol important în dezvoltarea Macro regiunii Dunării Inferioare. Aceste problem necesită concepţii diferite, cercetare specializată şi pregătire. Situaţia celor două ţări în domeniul logisticii fluviale poate fi caracterizată ca nesatisfăcătoare în raport cu potenţialul lor. La ora actuală există un singur pod care uneşte cele două ţări (Giurgiu – Ruse) şi câteva curse cu bacul. Infrastructurile portuare sunt învechite şi ineficiente. Nu există platforme multi-modale moderne şi nici o viziune coerentă în proiectarea acestora. Transportul pe Dunăre este insuficient valorificat. De asemenea, fluviul nu este valorificat nici în alte domenii: agricultură, piscicultură, energie, ecologie, turism, amenajarea teritoriului etc. Într-un context mai restrâns, dar corelat cu Strategia Dunării, România şi Bulgaria cooperează în cadrul Programului Transfrontalier 2007 -2013. În cadrul acestuia, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Academia Economică Dimitar Apostolov Tsenov din Svishtov şi-au propus să colaboreze în domeniul „Cooperare privind dezvoltarea resurselor umane – dezvoltarea în comun a abilităţilor şi cunoştinţelor”.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert