Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesităţi de educare şi instruire pentru domeniul dezvoltării locale în

Autor:Laurenţiu Tăchiciu, Nicola Yankov şi Alina Elena Balalia

JEL:F15, O15, O18, P41, P46, P48, R11

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare locală; educaţie şi formare profesională; Regiunea Dunării, cooperare transfrontalieră; strategie mocro-regională

Abstract:
Lucrarea de faţă reprezintă rezultatul unui demers de cunoaştere a necesităţilor de educare şi instruire pentru domeniul dezvoltării locale existente în regiunile Dunărene din România şi Bulgaria, cu scopul de a răspunde acestora prin proiecte realizate în comun de către universităţile la care sunt afiliaţi autorii. Expresia dezvoltare locală este folosită în această lucrare pentru a desemna un proces de îmbunătăţire a bunăstării comunităţii locale, indus în mod deliberat şi care are un caracter democratic, inclusiv şi durabil, care vizează în principal crearea unei economii locale competitive, stimularea creşterii economice şi asigurarea unor condiţii de viaţă mai bune locuitorilor. Dezvoltarea locală este o componentă esenţială a unui proces de guvernare care implică multiple interacţiuni între entităţi teritoriale de niveluri diferite: local, regional, naţional, trans-naţional, internaţional. Pentru regiunile vizate în lucrare, Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării reprezintă o oportunitate istorică. În ambele ţări, pentru a valorifica cât mai bine această oportunitate, este necesară creşterea semnificativă a capacităţii de a gestiona în mod eficient problematica dezvoltării locale, prin programe de educare şi instruire specializate, bine concepute. Acesta este motivul pentru care dezvoltarea locală a fost considerată o temă prioritară a cooperării dintre cele două universităţi. În contextul aceleiaşi colaborări, avându-se în vedere provocările specifice pentru economia regiunii Dunării de jos, au fost reţinute şi alte teme prioritare: logistică, turism, protecţia consumatorului, dezvoltare rurală. Autorii prezentei lucrări au fost în situaţia de a evita suprapunerile cu munca celorlalte echipe. Există multe puncte comune, în special între problematica dezvoltării locale şi cea a dezvoltării rurale, întrucât în ambele ţări regiunile de pe malul Dunării sunt predominant rurale şi dependente de agricultură. Tocmai pentru a evita asemenea suprapuneri, aici necesităţile de instruire sunt tratate în strictă corelare cu competenţele necesare pentru înţelegerea procesului de dezvoltare şi a priorităţilor acestuia, pentru concepţia, planificarea, implementarea şi evaluarea de politici de dezvoltare care, ţinând cont de contextul regional, să aibă un impact favorabil la nivel local. Lucrarea prezintă, ca într-o oglindă, punctul de vedere român şi bulgar. Cele două perspective sunt diferite, dar complementare. Pe scurt, în timp ce contribuţia românească propune o abortare „de jos în sus”, punând accentul asupra capacităţii locale de a formula iniţiative care să contribuie la configurarea procesului de dezvoltare regional, contribuţia bulgară evidenţiază condiţiile necesare la nivel local pentru a răspunde cât mai adecvat priorităţilor dezvoltării regionale. Ambele abordări sunt valabile şi nu ar trebui să existe nici o contradicţie între ele. De aceea, apreciem că ele se completează reciproc.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert