Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Un model de corporatie axat pe teoria similitudinii imm-urilor, din unghiul de vedere al gândirii fizicii şi impactul lui complex economic şi social

Autor:Gheorghe Săvoiu,Constantin Manea,Victor Iorga – Simăn, Florentina Magda Enescu, Mladen Čudanov, Ondrej Jaško şi Ana Jaško

JEL:C65, M10, M13, M14

DOI:

Cuvinte cheie:model fizic, întreprindere mică şi mijlocie (IMM), întreprindere sau corporaţie multinaţională (IMN), responsabilitate socială corporativă (RSC), complexitate economică şi socială.

Abstract:
În scopul de a depăşi circularitatea gândirii economice formale, autorii articolului se pronunţă în favoarea modelelor fizice de gândire, care sunt, construite, de asemenea, statistic şi matematic. În încercarea de a găsi un răspuns la procesul de reuniune a întreprinderilor similare mici şi mijlocii (IMM-urilor), în cadrul unei corporaţii multinaţionale, se valorifică un model bazat pe teoria similitudinii, născut din esenţă fizică şi care are o destinaţie economică şi socială, precum şi un impact complex. Modelele fizicii pentru sistemele economice sunt exprimate ca sisteme de ecuaţii diferenţiale parţiale, iar rezultatul lor se transformă într-o nouă viziune asupra realităţii. Aceasta lucrare detaliază un model original pe baza similitudinii fizice pentru reunirea IMM-urilor sub numele de corporaţie multinaţională. După o introducere în teoria fizică a similitudinii, prima secţiune descrie modelul fizic privind reuniunea unor IMM-uri similare. Naşterea reală a unor corporaţii din Serbia este conţinutul celei de-a doua secţiuni, subliniind fenomenele economice şi sociale care stau la baza generării unor corporaţii, precum şi responsabilitatea socială corporativă. Complexitatea socială şi impactul acesteia, în calitate de cea de-a cincea dimensiune a unei corporaţii multinaţionale moderne încheie această lucrare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert