Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Ontologii de afaceri pentru evaluarea responsabilităţii corporaţiilor

Autor:Ion Smeureanu, Andreea Dioşteanu, Camelia Delcea şi Liviu Cotfas

JEL:M14, L86

DOI:

Cuvinte cheie:Responsabilitatea socială a corporaţiilor, Standardul ISO 26000 pentru responsabilitate socială, ontologie, web crawling, agenţi inteligenţi, performanţă corporatistă, încadrare în categorii gramaticale (POS tagging), analiza opiniilor, analiza emoţiilor

Abstract:
Această lucrare prezintă o soluţie software dezvoltată pentru a clasifica automat companiile ţinând cont de nivelul lor de responsabilitate socială. Aplicaţia este bazată pe ontologii şi pe agenţi inteligenţi. Pentru a obţine datele necesare, am dezvoltat un modul de “web crawling” care analizează site-urile companiilor şi documentele disponibile online precum raportul de responsabilitate socială, misiunea companiei, structura angajaţilor, etc. Acest modul extrage pe baza unei ontologii predefinte termenii legaţi de responsabilitatea socială. Ţinând cont de datele calitative obţinute prin această metodă, un agent inteligent, antrenat în prealabil pe un set de companii, calculează valori calitative care sunt luate în considerare în modelul de clasificare bazat pe reţele neuronale. Ontologia propusă ţine cont de liniile directoare prezentate de ISO în standardul „ISO 26000 Standard pentru responsabilitate socială.” Având acest model şi fiind conştienţi de importanţa relaţiei dintre responsabilitatea socială şi performanţa financiară, se poate configura un profil al fiecărei companii. Acest profil este util atât pentru creditorii companiei respective, cât şi pentru auditori, acţionari şi consumatori.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert