Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a companiilor din românia între percepţii şi realitate

Autor:Ciprian Obrad, Dalia Petcu, Vasile Gherheş şi Sorin Suciu

JEL:M14

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporativă, transparenţă, comunicare, raportare socială

Abstract:
Pornind de la premisa că responsabilitatea socială corporativă (RSC) este un factor indispensabil pentru dezvoltarea durabilă într-o societate cu economie globală, articolul de faţă îşi propune o explorare a realităţilor şi tendinţelor din RSC-ul românesc. Articolul oferă o analiză a rezultatelor provenite din cercetarea modului de organizare, coordonare şi evaluare a activităţilor de RSC în cadrul companiilor româneşti precum şi a beneficiilor pe care acestea le au ca urmare a implicării responsabile social în comunităţile în care activează. Au fost evidenţiate modul de comunicare şi gradul de transparenţă în activităţile de RSC a companiilor şi au fost surprinse percepţii cu privire la specificul RSC-ului autohton.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert