Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Marketingul legat de o cauză, parte a responsabilităţii sociale corporatiste şi influenţa sa asupra consumatorilor

Autor:Laurentiu Dan Anghel, Georgiana Florentina Grigore şi Mihai Roşca

JEL:M14, O16, D01, D03

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporatistă, marketing legat de o cauză, atitudinea consumatorilor, cercetări de marketing

Abstract:
Marketingul legat de o cauză, ca parte a iniţiativelor de responsabilitate socială, devine un instrument tot mai utilizat de către companii pe piaţa pe care activează. Multe dintre studii au arătat beneficiile aduse de campaniile de marketing legat de o cauză, printre care atragerea de noi clienţi, creşterea vânzărilor de produse, crearea unei imagini favorabile mărcii şi strângerea de fonduri pentru o cauză socială. Prezentul articol este structurat în două părţi. După analiza conceptului de marketing legat de o cauză şi a tendinţelor în ceea ce priveşte cercetările din acest domeniu, urmează un studiu de caz privind influenţa marketingului legat de o cauză asupra atitudinii consumatorilor, aşa cum reiese din analiza unui chestionar administrat tinerilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert