Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Practicile de responsabilitate socială ale companiilor europene privind facilităţile acordate salariaţilor si protecţia consumatorilor

Autor:Voicu-Dan Dragomir şi Elena Roxana Anghel (Ilcu)

JEL:M14, M50, D11

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporativă, facilităţile acordate salariaţilor, protecţia consumatorilor, companii europene

Abstract:
Practicile de responsabilitate socială corporativă sunt marcate de două atribute esenţiale: caracterul voluntar şi o amplă diversitate. În plus, este dificil de a stabili limita dintre simpla conformitate cu legislaţia în vigoare şi acele iniţiative care depăşesc cerinţele legale, oferind partenerilor sociali o garanţie că firmele şi-au însuşit în mod real responsabilităţile sociale şi de mediu. Articolul de faţă îşi propune să structureze acest domeniu vast, urmărind două axe: facilităţile acordate salariaţilor şi protecţia consumatorilor. În plan metodologic, a fost selectat un eşantion format din cele mai mari 13 companii europene listate, din tot atâtea sectoare de activitate. În conţinutul rapoartelor anuale şi de sustenabilitate pe anul 2009, s-au urmărit aspectele narative legate de acţiunile de responsabilitate socială, iar materialul a fost organizat în funcţie de aspectele descrise voluntar de către companii. În aria facilităţilor acordate angajaţilor, probleme atinse se referă la: reprezentarea salariaţilor în consiliile de administraţie, egalitatea de şanse, dezvoltarea profesională, aspecte legate de etică şi informare. În aria protecţiei consumatorilor, au fost oferite exemple sugestive privind: produsele ce protejează sănătatea consumatorilor, consiliere, serviciile post-vânzare şi protecţia identităţii clienţilor. Importanţa acestei cercetări merge dincolo de cazuistica prezentată, întrucât oferă o imagine coerentă asupra unui domeniu care este perceput ca fiind extrem de nestructurat. Aşa cum se poate vedea şi din exemplele prezentate în acest articol, cele mai multe iniţiative de responsabilitate socială nu au un impact negativ major asupra profitabilităţii firmei, ele fiind integrate de fapt produselor şi serviciilor de bază, ca elemente de eficienţă economică. În schimb, aceste iniţiative pot avea un impact pozitiv extrem de important, în momentul în care salariaţii şi consumatorii percep firma ca pe un jucător corect şi generos, care realizează profituri din vânzarea de produse şi servicii, nu din încălcarea drepturilor partenerilor sociali.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert