Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Camelia I. Lungu, Chiraţa Caraiani şi Cornelia Dascălu

Autor:Cercetări privind raportarea responsabilităţii sociale corporative

JEL:Q56

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporativă; rapoartări sociale şi de mediu; caracteristicile companiilor; corelaţii statistice

Abstract:
Acest studiu urmăreşte investigarea relaţiilor dintre caracteristicile companiilor care raportează şi importanţa pe care acestea o atribuie prezentării informaţiilor sociale şi de mediu, utilizând corelaţiile statistice. Am utilizat ca metodă de cercetare analiza conţinutului iar ca bază de cercetare rapoartele privind responsabilitatea socială corporativă pentru cele mai mari 50 de companii din întreaga lume, conform Clasificării Global Fortune din anul 2009. Volumul acestor rapoarte este utilizat ca variabilă dependentă în analiza statistică pentru a răspunde ipotezelor cercetării. Rezultatele studiului arată că mărimea companiilor, în termeni de total active şi total cifră de afaceri nu poate fi corelată cu mărimea rapoartelor privind responsabilitatea socială corporativă, dar există o corelaţie negativă semnificativă între evoluţia cifrei de afaceri şi rentabilitatea financiară, ca variabile independente şi prezentarea informaţiilor sociale şi de mediu pentru companiile luate în studiu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert