Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a firmelor multinaţionale de a-şi instrui personalul. O evaluare a factorilor determinanţi pentru o companie de telecomunicaţii

Autor:Basarab Gogoneaţă

JEL:M14, M53, F23, L96

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială a corporaţiilor, instruire la locul de muncă, companii multinaţionale, productivitatea muncii, dezvoltarea pieţei de telecomunicaţii

Abstract:
Responsabilitatea socială a corporaţiilor în domeniul relaţiei angajat-angajator se bucură de o atenţie sporită în ultimii ani. În acest context, instruirea la locul de muncă joacă un rol esenţial pentru armonia interdependenţei dintre comunitate şi companie. Lucrarea oferă o analiză „top-down” a efectelor trainingului şi un model de evaluare empirică a variabilelor explicative pentru intensitatea acestuia în cazul unei companii multinaţionale de telecomunicaţii. Analiza efectelor trainingului a revelat importante beneficii de natură motivaţională, socială şi funcţională pentru angajat. Rezultatele empirice au depins de modul de calcul al intensităţii trainingului. Astfel, procentul angajaţilor dintr-o filială ce participă la un program de training depinde de gradul de dezvoltare a pieţei dar nu şi de productivitatea medie a muncii. Atunci când însă intensitatea trainingului este exprimată ca număr de ore de pregătire raportat la totalul orelor-om lucrate, există dovezi empirice că atât productivitatea muncii, cât şi dezvoltarea pieţei pot fi acceptate ca variabile explicative. Discuţia rezultatelor a evidenţiat discrepanţe semnificative în instruirea personalului între ţările dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert