Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O investigaţie privind prezentarea informaţiilor de tip responsabilitate socială corporativă in cazul firmelor cotate la bursa de valori din România

Autor:Valentin Dumitru, Iuliana Ionescu, Adriana Calu şi Mirela Oancea

JEL:Q56

DOI:

Cuvinte cheie:Responsabilitate Socială Corporativă, dimensiuni RSC, transparenţa RSC, analiza site-urilor companiilor din România cu privire la RSC

Abstract:
Prezenta cercetare a avut drept obiectiv determinarea gradului de transparenţă privind comunicarea de informaţii legate de responsabilitatea socială de către firmele cotate din România. Studiul a avut drept eşantion societăţile cotate în primul eşalon la Bursa de Valori Bucureşti. Dat fiind faptul că în România nu există o obligativitate privind raportarea acestui tip de informaţii, am analizat gradul în care firmele din România fac publice, în mod benevol, pe site-urile proprii, aceste acţiuni. Drept cadru al cercetării am folosit modelul propus de Dahlsrud (2008). Potrivit acestui model, informaţiile de tip RSC pot fi încadrate în cinci dimensiuni: dimensiunea de mediu, dimensiunea socială, dimensiunea economică, dimensiunea „stakeholders” şi dimensiunea voluntariat. În urma investigării site-urilor s-a realizat o clasificare a acestora privind gradul de transparenţă (variabila dependentă). Pentru această variabilă s-a testat asocierea cu tipul de acţionariat şi domeniul de activitate (variabile independente).
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert