Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a corporaţiilor şi competitivitatea sustenabilă

Autor:Dumitru Miron, Monica Petcu si Iulia Maria Sobolevschi

JEL:D01, D60

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, performanţă socială, sustenabilitate, competitivitate

Abstract:
Sub presiunea dezechilibrelor induse în mediul natural şi social, a insuficienţei incrementalismului propriu, sistemul economic, focalizat exclusiv pe performanţa economică, parcurge o etapă de modificări structurale globale pentru racordarea la simplexia valorilor comunităţii, societăţii şi chiar umanităţii, ca o condiţie de supravieţuire şi dezvoltare prin competitivitate sustenabilă. În condiţiile în care globalizarea tinde sa uniformizeze rapid tehnologiile şi sa egalizeze ratele profiturilor, aria avantajelor concurenţiale este extinsa dincolo de factorii economici (diferenţierea produsului, reducerea costurilor etc.) în zonele interferenţiale, în care factori ca responsabilitatea sociala asumata de corporaţii devin pârghii de creştere a competitivitaţii. Responsabilitatea socială a corporaţiilor circumscrie ansamblul obligaţiilor acesteia faţă de deţinătorii de interese (persoanele, grupurile sau organizaţiile afectate direct sau indirect de acţiunile, obiectivele şi politicile corporaţiei) într-un anumit referenţial. Multitudinea grupurilor care formează societatea referenţială a unei corporaţii determină o multitudine de aşteptări, a căror legitimitate are diverse grade de valabilitate. Responsabilitatea este un proces continuu şi dinamic de armonizare şi echilibru a intereselor diverselor grupuri şi a rolurilor lor în raport cu şi în scopul realizării binelui comun. Până în prezent nu au fost cristalizate un sistem de indicatori unanim acceptat şi nici metodologii de măsurare a efectului obţinut prin efortul social depus în acţiunile circumscrise de responsabilitatea socială. S-a constatat, însă, în urma unor cercetări realizate în ultimii ani, că există o influenţă sesizabilă a comportamentului etic şi implicat în problematica mediului (natural, social, de afaceri) asupra renumelui şi creşterii vânzărilor corporaţiilor. Strategiile concurenţiale ale corporaţiilor trebuie să includă, pe lângă obiective specifice (cota de piaţă, diferenţierea produselor, promovarea inteligentă), şi obiective de armonizare a aşteptărilor deţinătorilor de interese. În acest context, responsabilitatea socială asumată constituie un pilon important în câştigarea încrederii partenerilor şi publicului, dobândirea unui renume, care vor conduce la întărirea poziţiei pe piaţă şi angajarea într-un demers competitiv sustenabil.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert