Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială: o provocare pentru întreprinderile mijlocii din regiunea Bamberg-Forcheim, Germania

Autor:Viorica Şerban şi Malte Kaufmann

JEL:M14

DOI:

Cuvinte cheie:Responsabilitate Socială Corporativă, cod de etică şi conduită, dezvoltare durabilă, performanţă în afaceri , modelul EFQM

Abstract:
Globalizarea şi presiunea crescândă asupra întreprinderilor mijlocii în asumarea responsabilităţii pentru operaţiunile şi activităţile lor a determinat un număr tot mai mare de întreprinderi mijlocii să devină conştiente de responsabilitatea sociala corporativa. Scopul acestui studiu este de a obţine o mai buna înţelegere a modului în care responsabilitatea socială corporativă este integrată în activităţile întreprinderilor mijlocii. Studiul se concentrează asupra modului în care întreprinderile mijlocii înţeleg şi descriu responsabilitatea socială, integrează şi monitorizează responsabilitatea socială şi modul în care sunt alocate resursele financiare pentru aceasta. În scopul de a clarifica această problemă în cadrul întreprinderilor mijlocii, trei studii de caz au fost efectuate în regiunea Bamberg-Forcheim, Germania. Documentaţia şi interviul au fost folosite ca metode de colectare a datelor pentru acest studiu. Concluziile rezultate din acest studiu arată că pentru întreprinderile mijlocii, metodele de lucru privind responsabilitatea socială corporativă sunt relativ noi şi prin urmare nu au fost încă stabilite în cadrul organizaţiilor respective. Responsabilitatea socială corporativă nu este considerată o parte importantă a operaţiunilor şi activităţilor întreprinderilor mijlocii şi de aceea, aceste organizaţii nu sunt neaparat dornice să aplice şi să monitorizeze acest concept, mai ales dacă acest lucru implică resurse costisitoare (bani şi timp). Întreprinderile mijlocii preferă să se concentreze asupra angajaţilor lor prin activităţi de training, activităţi sociale etc şi ulterior să aloce resurse pentru integrarea şi monitorizarea responsabilităţii sociale a organizaţiilor lor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert