Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a companiilor în condiţiile crizei economice: o comparaţie între România şi Lituania

Autor:Rodica Milena Zaharia şi Dainora Grundey

JEL:M14, M31, D03, N14

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială a companiilor, criza financiară, mediul de afaceri, România, Lituania

Abstract:
Lucrarea îşi propune să identifice legătura dintre responsabilitatea socială a companiilor (RSC) şi recenta criză financiară, pentru a determina principalele caracteristici ale comportamentului companiilor în această perioadă. Cercetarea cuprinsă în această lucrare este de tip descriptiv şi se va concentra pe studiul literaturii de specialitate, cu scopul de a identifica relaţia dintre criza financiară actuală şi RSC, precum şi comportamentul corporativ în această perioadă. Rapoarte ale companiilor şi consideraţii privind discursul despre RSC vor fi considerate pentru a caracteriza comportamentul firmelor. Exemple de acţiuni de responsabilitate socială din România şi Lituania sunt oferite pentru a ilustra concluziile acestei lucrări. Studiul documentar întreprins în această lucrare conduce către două concluzii majore. O primă concluzie este că RSC se află la un punct de cotitură şi este de aşteptat ca o nouă orientare privind abordările teoretice şi practice cu privire la conceptul de RSC să fi dezvoltat după această criză. Un al doilea rezultat relevă contradicţia dintre discurs şi acţiune: priorităţile companiilor în timp de criză sunt mult mai concentrate pe aspectele financiare, decât pe cele de întrajutorare, chiar dacă la nivelul discursului tuturor companiilor se afirmă angajamentul ferm faţă de acţiunile responsabile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert