Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea instituţională şi crearea firmelor: sisteme suport pe exemplul oraşelor mici din ariile rurale şi periferice ale Portugaliei

Autor:Maria Jose Silva, Virgínia Trigo şi Rute Antunes

JEL:L26

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, crearea firmelor, instituţii, teoria economică instituţională

Abstract:
Cercetarea a încercat să identifice şi să analizeze factorii instituţionali formali de mediu care constrâng crearea firmelor industriale în oraşele mici din regiunile rurale şi periferice ale Portugaliei, mai cu seamă în regiunea Covilha. Cercetarea a avut la bază ca surse de referinţă câteva abordări cu privire la crearea firmelor şi la teoria economică instituţională datorită adecvării acestora la studierea factorilor care influenţează crearea firmelor prin includerea instituţiilor, serviciilor, programelor şi a măsurilor de sprijin. Prin această analiză, autorii au încercat să evalueze gradul în care antreprenorii cunosc şi utilizează serviciile/programele instituţionale existente. Ipotezele investigării au fost formulate şi supuse unor teste empirice. Rezultatele, din punctul de vedere al ofertei de servicii/programe, evidenţiază că, dublarea resurselor şi a eforturilor din partea instituţiilor din regiune apare adesea ca făcând mult mai dificilă coordonarea şi alienând cererea (antreprenorii). Din punctul de vedere al cererii, s-a observat faptul că antreprenorii pot fi foarte conştienţi de existenţa instituţiilor, dar acest lucru nu implică şi utilizarea de către aceştia a programelor şi serviciilor. De aceea, recomandările au fost făcute ţinându-se seama de o mai bună coordonare a diferitelor instituţii implicate astfel încât programele pe care le oferă să fie mult mai eficiente în viitor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert