Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Diversificarea riscului la nivelul sectorului agricol din Bulgaria

Autor:Marina Nikolova şi Marusya Linkova

JEL:Q12, Q14, R51

DOI:

Cuvinte cheie:agricultură sustenabilă, soluţii antreprenoriale, risc, diversificare, activităţi nontradiţionale

Abstract:
Aderarea Bulgariei şi României la UE coincide cu Reforma Politicii Agricole Comune (PAC). Aplicat din anii 80, sistemul European de subsidii orientat către dezvoltarea unui sector agricol funcţional a condos la un surplus constant de bunuri agricole de bază cu preţuri bugetare ridicate. În anii 90, au fost introduse cotele de producţie (ex. Cota de lapte din 1983), punându-se accentual pe producţia agricolă ecologică. Reforma PAC din 2003 a reorganizat subsidiile Europene ţinând seama de cerere şi stimulând fermierii să producă în funcţie de cerinţele pieţei. Subsidiile directe au fost schimbate de la plăţi făcute în funcţie de teritoriu la plăţi acordate pentru ferme. Pentru a elimina surplusul, EU a introdus un system de intervenţie; cote fixe pentru producţia de lapte şi sancţiuni în cazul nerespectării acestora; restricţii la export şi la dimensiunea terenului cultivat sau a numărului de animale pentru care fermierii pot să primească subsidii. Fermierii bulgari şi români au primit plăţi directe ce menţin stabile veniturile acestora, dar care, comparativ cu cele ale altor ţări UE, sunt mult mai mici. În acelaşi timp, ei trebuie să respecte aceleaşi cerinţe cu privire la protejarea mediului, siguranţa alimentară şi tratamentul animalelor (cerinţă pentru “cross compliance”). Toţi aceşti factori, împreună cu dependenţa accentuată de climă a agriculturii, au reprezentat elemental cercetării posibilităţilor de minimizare a riscului investiţiilor printr-o diversificare a producţiei semnificativă. Principalul obiectiv al articolului a fost acela de a identifica riscurile din sectorul agricol şi de a evalua utilizarea prioritară a diferitelor forme de diversificare ca instrument de control al riscurilor. În plus, articolul evidenţiază şi studiază posibilităţile de adăugare a valorii la nivelul sectorului agricol prin diversificarea produselor şi activităţilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert