Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Universităţile - ofertanţi de servicii de educaţie antreprenorială. Cazurile Universităţii din Sevilla şi Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Autor:Isidoro Romero, Raluca Mariana Petrescu şi Alina Elena Balalia (Iosif)

JEL:L26, I23

DOI:

Cuvinte cheie:intenţie antreprenorială, educaţie antreprenorială, universitate, ofertă de antreprenoriat, cultură antreprenorială, economie bazată pe cunoaştere

Abstract:
Lucrarea studiază rolul universităţilor în calitate de ofertanţi de servicii de educaţie antreprenorială în cadrul economiei bazate pe cunoaştere, în scopul de a stimula apariţia de întreprinzători din rândul absolvenţilor. Lucrarea prezintă ca studii de caz Universitatea din Sevilla (US) din Spania şi Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, România. Prima parte a lucrării descrie şi compară oferta de educaţie antreprenorială din cele două universităţi. Această analiză demonstrează interesul crescut pentru introducerea şi promovarea educaţiei antreprenoriale din momentul introducerii procesului educaţional Bologna. A doua parte a lucrării investighează intenţiile antreprenoriale în rândul absolvenţilor celor două instituţii de învăţământ. Această cercetare empirică se bazează pe două studii efectuate în 2010 pe un număr de 93 de absolvenţi ai US şi 98 de absolvenţi ai ASE. Ca urmare a ipotezelor Teoriei Comportamentului Planificat a lui Ajzen, au fost studiate Atitudinile Personale privind demararea unei afaceri şi Controlul Comportamental Perceput – percepţia asociată eficacităţii proprii – drept antecedente principale ale intenţiei antreprenoriale. Analiza arată existenţa unor intenţii antreprenoriale mai ridicate în cazul absolvenţilor ASE. Acest lucru pare că se datorează unor atitudini personale mai pozitive către antreprenoriat în cazul absolvenţilor ASE, în timp ce nu s-au constatat diferenţe semnificative în domeniul eficacităţii proprii.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert