Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Eficienţa relativă a învăţământului superior în Croaţia şi Slovenia: o comparaţie internaţională

Autor:Alka Obadić şi Aleksander Aristovnik

JEL:H52, I21, I23

DOI:

Cuvinte cheie:cheltuieli publice, eficienţă, învăţământ superior, analiza datelor prin învelire, Croaţia, Slovenia, noi state membre ale UE, OCDE

Abstract:
Articolul măsoară eficienţa relativă a cheltuielilor guvernamentale cu învăţământul superior în noile state membre ale UE selectate (cu accent special asupra Croaţiei şi Sloveniei), în comparaţie cu ţările OCDE selectate. Articolul aplică o abordare non-parametrică, respectiv analiza datelor prin învelire (ADÎ), pentru a evalua eficienţa tehnică relativă a învăţământului superior din ţările selectate. Atunci când estimăm frontiera de eficienţă ne concentrăm asupra măsurilor cantităţilor rezultate. Rezultatele arată că, cheltuielile publice relativ ridicate pe student în Croaţia ar fi trebuit să aibă ca rezultat o performanţă mai bună în ceea ce priveşte ieşirile/rezultatele, respectiv o rată mai mare de înscriere în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, o rată mai mare de forţă de muncă cu studii superioare şi o rată mai scăzută a şomerilor cu studii asociate învăţământului terţiar. Pe de altă parte, indiferent de combinaţia intrări-ieşiri/rezultate, sistemul de învăţământ superior din Slovenia a indicat să aibă un nivel mult mai ridicat de eficienţă comparativ atât cu Croaţia cât şi cu multe alte state noi membre ale UE şi ţări OCDE comparabile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert