Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea programului de educaţie antreprenorială din mediul universitar: o nouă abordare

Autor:Urve Venesaar, Hannes Ling si Karen Voolaid

JEL:A22, C81, L26, M53

DOI:

Cuvinte cheie:entrepreneurship education, knowledge and skills, metacognitive awareness

Abstract:
În educaţia antreprenorială sunt foarte importante dezvoltarea gândirii antreprenoriale şi dobândirea de cunoştinţe şi competenţe relevante pentru realizarea procesului de învăţare în vederea dezvoltării iniţiativei antreprenoriale. În afară de acestea este de asemenea importantă găsirea de diverse moduri de a măsura impactul cursurilor. Evaluarea programului educaţional este o problemă complexă, după cum se pune problema – ce măsurăm, ce indicatori ar trebui să fie utilizaţi şi cum ar trebui să fie măsuraţi. Studiul actual este o încercare de a dezvolta o nouă abordare în evaluarea programului de educaţie antreprenorială în mediul universitar - evaluarea rezultatelor instruirii în domeniul antreprenoriatului prin schimbări în conştientizarea metacognitivă a participanţilor. Atât la începutul cât şi la sfârşitul cursului de formare, studenţii au fost rugaţi să completeze un chestionar referitor la adaptabilitatea cognitivă (de Haynie). Pe baza rezultatelor a fost descoperită măsura în care studenţii reflectă, gândesc strategic, planifică, recunosc cunoştinţe-competenţe utile şi se analizează/se controlează pe ei înşişi. Pentru a analiza modificările în conştientizarea metacognitivă a respondenţilor, sunt folosite atât Scala Likert cât şi tehnici de modelare de dependenţă Bayesiană. O comparaţie a evaluărilor medii de la începutul şi de la sfârşitul cursului arată o creştere mică. Mai mult decât atât, ţinând cont de punctele forte ale dependenţelor dintre cele mai importante afirmaţii asociate procesului de gândire, participanţii prezintă o tendinţă de creştere puternică după cursul de formare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert