Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Transferul de cunoştinţe între generaţii în mediul academic în cadrul economiei bazate pe cunoaştere

Autor:Viorel Lefter, Constantin Brătianu, Adriana Agapie, Simona Agoston si Ivona Orzea

JEL:C44, D81, D83, I23

DOI:

Cuvinte cheie:cunoştinţe, economie bazată pe cunoaştere, transfer de cunoştinţe, universitate

Abstract:
Transferul de cunoştinţe între generaţii este una dintre principalele provocări ale economiei bazate pe cunoaştere în viitorul apropiat, deoarece transferul de cunoştinţe este puternic dominat de o forţă motivaţională intrinsecă. Procesul de creare de cunoştinţe trebuie să fie urmat de transferul cunoştinţelor de la individ către grup şi apoi către organizaţie pentru a se putea realiza transformarea cunoştiţelor individuale în cunoştinţe organizaţionale în cadrul dimensiunii epistemologice a modelului dinamic al cunoştinţelor descris de Nonaka. Mai mult decât atât, organizaţiile bazate pe cunoştinţe urmăresc creşterea fluxurilor de cunoştinţe între diferite departamente dar şi între generaţii, reducând astfel pierderile de cunoştinţe. Mediul academic este prin natura sa un câmp structurat funcţional pe niveluri de vârstă. Transferul de cunoştinţe între generaţii devine astfel principala forţă motrice a oricărei universităţi, iar înţelegerea dinamicii acestuia este importantă pentru a îmbunătăţii viaţa academică. Scopul acestui articol este acela de a prezenta o serie de rezultate ale cercetărilor în domeniul transferului de cunoştinţe între generaţii în mediul academic în cadrul economiei bazate pe cunoaştere. În acest scop am întreprins o serie de cercetări atât cantitative cât şi calitative asupra proceselor de transfer de cunoştinţe în mediul academic utilizând metoda Procesului Analitic Ierarhic/Analytic Hierarchy Process (AHP). Am analizat atitudinea cadrelor didactice din mediul academic cu privire la cooperare, competiţie şi inovare ca priorităţi în procesul de cercetare şi elaborare de cărţi şi articole ştiinţifice. Aceste activităţi sunt bazate pe transferul de cunoştinţe între generaţii şi conduc la dezvoltarea proceselor de învăţare la nivel individual dar şi organizaţional. Respondenţii chestionarelor sunt membrii ai corpului profesoral al facultăţilor de ştiinţe economice din principalele universităţi din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert