Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Economia bazată pe cunoaştere - perspectiva tehnologică: implicaţii şi soluţii pentru îmbunătăţirea agilităţii şi obţinerea inovării în învăţământul superior

Autor:Bogdan Ghilic-Micu, Marinela Mircea si Marian Stoica

JEL:A23, I23, O32, O33

DOI:

Cuvinte cheie:economia bazată pe cunoaştere, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, învăţământ superior economic, management universitar, agilitate, inovare, SharePoint 2010

Abstract:
În contextul societăţii moderne, bazată pe cunoaştere şi relaţii de colaborare, universităţile, ca motor al economiei inovative se confruntă cu o serie de provocări şi dificultăţi. Ca răspuns, universităţile trebuie să realizeze schimbări de ordin cultural, strategic şi operaţional în vederea creării/asigurării premiselor pentru activităţile educaţionale şi de cercetare eScience. Lucrarea evidenţiază necesitatea utilizării TIC (Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) şi implicaţiile acesteia asupra învăţământului superior. În plus, studiul de faţă aduce aspectele teoretice în concret, prin combinarea prin interfuncţionalitate a tehnologiilor pentru a asigura agilitate şi inovare în domeniul educaţional universitar. Acest lucru presupune utilizarea cunoştinţelor, managementului proceselor, arhitecturilor orientate pe servicii, soluţiilor Cloud cu exemplificare pe Academia de Studii Economice din Bucureşti. Abordarea integrată este extinsă prin utilizarea platformei SharePoint 2010 în vederea îmbunătăţirii managementului universitar şi armonizării conţinutului şi metodelor educaţionale şi de cercetare-dezvoltare cu cele din Uniunea Europeană. Platforma a fost utilizată/testată în cadrul a două compartimente din ASE şi la masterul de aprofundare în Informatică economică, rezultatele obţinute încurajând integrarea soluţiei propuse în cadrul instituţiei. Studiul a avut la bază experienţa autorilor în domeniile abordate şi s-a realizat printr-o analiză riguroasă a tendinţelor din domeniul tehnologiei, precum şi a experienţelor universităţilor din Uniunea Europeană raportate la implicaţiile economiei bazate pe cunoaştere asupra învăţământului superior economic şi de afaceri (Italia, Germania, Franţa, Belgia, Olanda etc.).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert