Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul universităţilor în economia şi societatea bazate pe cunoaştere. Implicaţii pentru învăţământul economic superior românesc

Autor:Marta-Christina Suciu, Irina-Virginia Drăgulănescu, Alexandru Ghiţiu-Brătescu, Luciana Picioruş, Cosmin Imbrişcă, Valentin-Matei Şerbu si Corina Grigore

JEL:A10, D83, E22, I20, J24

DOI:

Cuvinte cheie:economia bazată pe cunoaştere, societatea bazată pe cunoaştere, investiţia în educaţia contină/permanentă, capital intelectual, avantaj competitiv sustenabil

Abstract:
Obiectivul principal al articolului a vizat analiza măsurii în care universităţile din România şi în mod special cele din învăţământul superior economic şi de afaceri, pot face faţă exigenţelor economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere. Obiectivele specifice ale lucrării au avut în vedere, în principal: (a) documentarea în literatura de specialitate pentru conturarea principalelor delimitări teoretico-metodologice şi conceptuale; (b) identificarea unor metodele de evaluare a capitalului intelectual al universităţilor şi a unor exemple de bună practică; (c) prezentarea rezultatelor propriei cercetări. Metodologia de cercetare s-a bazat pe aplicarea în Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine a unui chestionar structurat. S-au avut în vedere şi exemple de bună practică din universităţi europene precum şi unele rapoarte internaţionale ale unor prestigioase organisme internaţionale. Rezultatele cercetării au evidenţiat rolul cheie pe care îl au universităţile ca principali investitori în educaţia derulată de-a lungul întregii vieţi, prin includerea opiniilor beneficiarilor direcţi-studenţii, în contextul societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert