Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model conceptual de analiză a corelaţiilor dintre învăţământul superior de marketing şi economia bazată pe cunoaştere

Autor:Răzvan Zaharia, Emanuela Maria Avram şi Raluca Cristina Eftimie

JEL:M31, A13, A20

DOI:

Cuvinte cheie:economie bazată pe cunoaştere, marketing, învăţământ superior de marketing, macro-marketing, România

Abstract:
Scopul acestui articol este să evidenţieze legătura biunivocă dintre dezvoltarea învăţământului superior de marketing şi configurarea economiei bazate pe cunoaştere. Pe de o parte, ştiinţa marketingului are nevoie să încorporeze principiile şi mentalitatea economiei bazate pe cunoaştere, pentru a se dezvolta în mod distinct de alte ştiinţe socio-economice, iar, pe de altă parte, economia bazată pe cunoaştere are nevoie să încorporeze teoria, tehnicile şi filosofia marketingului, pentru a dezvolta relaţii economice în comunităţile umane, bazate nu doar pe tehnologie, ci, în primul rând, pe nevoile, aşteptările şi năzuinţele oamenilor. Pornind de la o analiză a nivelului actual al cunoaşterii în privinţa conceptului de economie bazată pe cunoaştere, precum şi de la o analiză a stadiului actual al dezvoltării ştiinţei marketingului, particularizate la cazul României, vor fi evidenţiate conexiunile puternice existente între cele două domenii şi posibilităţile multiple de interferenţă între ele. De asemenea, va fi elaborat un model conceptual, care să pună în evidenţă aceste relaţii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert