Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetare exploratorie privind învăţarea organizaţională în întreprinderile mici şi implicaţii pentru învăţământul superior economic

Autor:Carmen Bălan si Daniela Ioniţă

JEL:M31, L26, M19, I23

DOI:

Cuvinte cheie:învăţare organizaţională, orientări strategice, marketing, antreprenoriat, întreprinderi mici, învăţământ superior

Abstract:
Învăţarea este un subiect de importanţă critică pentru întreprinderile de dimensiuni mici. Scopul prezentului articol este de a explora procesele de învăţare organizaţională din astfel de întreprinderi, în vederea identificării implicaţiilor potenţiale pentru învăţământul superior economic. Subiectul este abordat dintr-o perspectivă multiplă, situată la interfaţa între antreprenoriat, management şi marketing. Studiul contribuie la mai buna înţelegere a proceselor, factorilor de influenţă şi rezultatelor învăţării organizaţionale, prin intermediul cercetării directe bazate pe metoda interviului în profunzime semidirijat. Colectivitatea analizată a fost constituită din întreprinderi mici, din sectorul serviciilor, din Bucureşti. Conform rezultatelor cercetării, învăţarea organizaţională este rudimentară, bazată pe învăţarea individuală a întreprinzătorului. Învăţarea este de tip experienţial, iar rezultatele procesului se concretizează deopotrivă în dezvoltarea de abilităţi şi în însuşirea unor concepte. Diseminarea cunoştinţelor este deficitară, fluxul principal de transfer fiind orientat doar de la întreprinzător către angajaţi. Întreprinzătorul nu poate controla absorbţia cunoştinţelor, dar poate să o evalueze şi încurajeze. Cercetarea a relevat existenţa unei relaţii între învăţare şi orientarea antreprenorială, conform căreia, stimularea învăţării conduce la inovare şi identificarea de noi oportunităţi. Pe baza rezultatelor cercetării au fost formulate propuneri privind direcţiile viitoare de cercetare şi concluzii privind implicaţiile pentru învăţământul superior economic.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert