Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Un posibil model de dezvoltare a aptitudinilor studenţilor în economia bazată pe cunoaştere

Autor:Ion Plumb şi Andreea Zamfir

JEL:I23, A22, D83, R10

DOI:

Cuvinte cheie:învăţământ economic superior, economie bazată pe cunoaştere, aptitudini ale studenţilor, model de predare şi învăţare, abordare multi-sesiune, testare regională

Abstract:
În prezent societatea şi economia bazate pe cunoaştere şi nevoia de oameni înalt calificaţi şi educaţi sunt elemente care impun schimbarea proceselor tradiţionale de predare şi învăţare din învăţământul superior. Tocmai de aceea, lucrarea investighează modul în care pot fi dezvoltate aptitudinile studenţilor în economia bazată pe cunoaştere. Studiul prezintă un posibil model de predare şi învăţare, bazat pe o abordare multi-sesiune, pe care l-am creat şi aplicat cu studenţii pentru a le dezvolta aptitudinile de gândire creativă şi de gândire critică. Modelul a fost aplicat cu studenţii din anul trei din primul ciclu de studii, forma de învăţământ la distanţă, de la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, în două centre teritoriale, Bucureşti şi Piatra Neamţ. Subiectul ales de către profesor pentru a fi discutat a fost să se analizeze ideea „Energia regenerabilă poate contribui la dezvoltarea regiunii în care trăiţi”, cu scopul de a dezvolta aptitudinile de gândire creativă şi critică ale studenţilor prin identificarea conexiunilor logice între energia regenerabilă şi dezvoltarea regională. Activităţile didactice au fost divizate în trei sesiuni de lucru, iar la sfârşitul celei de-a treia sesiuni a fost utilizat un chestionar pentru a identifica opinia studenţilor cu privire la utilitatea acestei metode originale de predare şi învăţare. Ca urmare, lucrarea prezintă de asemenea rezultatele utilizării modelului propus din punctul de vedere al studenţilor, derivate din analiza datelor empirice colectate în timpul activităţii didactice prin intermediul observaţiei personale şi chestionarului. Rezultatele acestui studiu arată că modelul propus pentru dezvoltarea aptitudinilor studenţilor poate fi aplicat cu succes, având o influenţă puternică asupra creativităţii şi gândirii şi răspunzând astfel nevoilor studenţilor în economia şi societatea bazate pe cunoaştere.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert