Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Soluţii moderne pentru învăţământul superior economic în societatea bazată pe cunoaştere

Autor:Paul Pocatilu şi Cristian Ciurea

JEL:D83, I21

DOI:

Cuvinte cheie:societatea cunoaşterii, învăţământ superior, e-learning, m-learning, tehnologia informaţiei

Abstract:
Prin utilizarea soluţiilor moderne specifice societăţii actuale, împreună cu implicarea tuturor celor interesaţi, va creşte substanţial abordarea practică în activitatea de predare. Scopul acestei lucrări este de a prezenta direcţiile de implementare a soluţiilor moderne educaţionale în învăţământul universitar economic. Se evidenţiază implicaţiile pe care le are economia bazată pe cunoaştere asupra învăţământului superior economic. Se analizează campusul virtual ca soluţie modernă pentru învăţământul superior colaborativ, precum şi nivelul de pregătire a studenţilor, din cadrul a trei facultăţi ale Academiei de Studii Economice, privind utilizarea dispozitivelor şi tehnologiilor mobile în procesul educaţional. Această analiză se bazează pe un sondaj efectuat printre studenţii din cadrul a trei facultăţi din Academia de Studii Economice Bucureşti. Se propun o serie de indicatori pentru evaluarea eficienţei activităţilor de formare a resurselor umane, în vederea creşterii relevanţei învăţământului superior economic pentru piaţa muncii şi pentru societatea bazată pe cunoaştere. Rezultatele cercetării constau în identificarea de soluţii moderne privind utilizarea tehnologiilor mobile, de către studenţi, în procesul educaţional.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert