Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Parteneriatul universitate – mediu de afaceri şi implicarea regională relativ limitată, în context european. Cazul învăţământului superior de afaceri

Autor:Cristina Maria Serbanica (Pantelica)

JEL:A11, A22, A23, I23, L24, L26

DOI:

Cuvinte cheie:parteneriat universitate – mediu de afaceri, cea de-a treia misiune a universităţilor, implicare regională, şcoli de afaceri europene, analiză tematică de conţinut

Abstract:
Studiul de faţă prezintă demersurile pentru promovarea parteneriatelor universitate – mediu de afaceri la nivel european, situând analiza sub semnul celei de-a treia misiuni a universităţilor şi a implicării în dezvoltarea regională. Studiul aduce în discuţie rolul parteneriatelor în realizarea Agendei de Modernizare a Universităţilor, prezentând obiectivele generale şi specifice ale acestora. În acelaşi timp, el propune o analiză a tipurilor de interacţiuni cu mediul de afaceri la 20 de instituţii de învăţământ superior de afaceri din Europa, primele din clasmentul „Cele mai bune şcoli europene de afaceri” realizat de Financial Times în anul 2010. Metoda folosită este cea a analizei tematice a conţinutului datelor publicate pe website-uri şi în documente oficiale ale şcolilor de afaceri, la secţiunile care privesc Relaţiile cu companiile. Analiza efectuată a permis gruparea tipurilor de interacţiuni în trei arii tematice de interacţiune: educaţie, cercetare şi recrutare/ managementul talentelor. Concluzia este aceea că, în ciuda faptului că îşi definesc misiunea cu preponderenţă la nivel internaţional şi mai puţin la nivel regional şi că nu au oficii proprii pentru transferul de tehnologie sau pentru licenţierea proprietăţii intelectuale, şcolile de afaceri folosesc majoritatea punţilor de legătură cu mediul corporativ, aşa cum sunt descrise în literatura de specialitate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert