Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Contribuţia activităţilor de cercetare la succesul de piaţă al universităţilor

Autor:Simona Vasilache, Alina Mihaela Dima si Mihaela Dan

JEL:I23, C22, M14

DOI:

Cuvinte cheie:universitate antreprenoriala, indicatori de performanţă, cercetare fundamentală şi aplicată

Abstract:
Implicarea universităţilor în competiţia globală pentru studenţi şi, implicit, pentru pieţe pe care să-şi ofere serviciile, creează un interes particular pentru avantajele pe care le oferă activitatea de cercetare, sub raportul cotelor de piaţă pe care universitatea le câştigă. Lucrarea studiază, comparativ, profitabilitatea cercetării fundamentale şi aplicate pentru consolidarea poziţiei unei universităţi implicate fie într-unul din aceste tipuri de cercetare, fie în amândouă. Dezvoltăm un set de indicatori pentru a măsura relaţia dintre activitatea de cercetare şi prestigiu, pe de-o parte, şi capital social, pe de alta, corelând aceste două efecte ale cercetării cu cota de piaţă a universităţii şi cu avantajul competitiv. Interesul pe care universitatea îl are, de a investi într-un anume tip de cercetare, va avea un feed-back din partea pieţei, ceea ce contribuie la o raţiune practică a implicării în cercetare, care se adaugă motivaţiei pur academice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert