Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Poziţionarea universităţilor în modelele colaborative de tip cluster în economia bazată pe cunoaştere

Autor:Adrian D. Tanţău, Nicolae Al. Pop, Daniela Hîncu şi Laurenţiu Frăţilă

JEL:I23, L26, P13, O32

DOI:

Cuvinte cheie:cluster economic, cluster instituţional, obiectivele formării clusterelor, cunoştinţe specializate

Abstract:
Principalele cercetări referitoare la economia bazată pe cunoaştere sunt concentrate asupra inovaţiei. Cercetarea conceptelor de gândire antreprenorială la nivel universitar şi de poziţionare a universităţilor în modele colaborative de tip cluster se află încă în faze incipiente. Noua abordare pe care ne propunem să o promovăm şi s-o dezvoltăm în cadrul acestei cercetări poziţionează universitatea drept un principal promotor şi integrator al organizaţiilor în cadrul unor modele colaborative de tip cluster şi reţele de organizaţii inovative în economia bazată pe cunoaştere. Rezultatele cercetării se bazează pe datele care au fost obţinute prin sondaj la nivelul organizaţiilor din domeniul ITC, din regiunea Bucureşti-Ilfov, care prezintă caracteristici potenţiale definitorii pentru mai multe tipuri de clustere.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert