Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetare exploratorie privind opiniile studenţilor referitoare la caracteristicile procesului educaţional într-o economie bazată pe cunoaştere

Autor:Sorin-George Toma

JEL:A22, D83, I23

DOI:

Cuvinte cheie:economia bazată pe cunoaştere, proces educaţional, învăţământ superior de marketing

Abstract:
Cunoaşterea a fost întotdeauna esenţială pentru viaţa socială şi umană. În decursul ultimelor decenii, noi cunoştinţe şi tehnologii au apărut constant în economia bazată pe cunoaştere, un nou stadiu al sistemului economic capitalist. Obiectivele lucrării noastre le constituie prezentarea sumară a abordărilor teoretice privind economia bazată pe cunoaştere şi aducerea în prim plan a rezultatelor unei cercetări exploratorii privind opiniile studenţilor asupra caracteristicilor principale ale procesului educaţional al unei specializări academice de Marketing într-o economie bazată pe cunoaştere. Un set de două ipoteze a fost testat în timpul cercetării noastre, utilizând metode de cercetare cantitativă şi calitativă. Datele obţinute au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS. Rezultatele cercetării noastre, limitată de scopul său, mărimea eşantionului şi a chestionarului, arată că majoritatea covârşitoare a studenţilor acordă importanţă procesului educaţional în economia bazată pe cunoaştere. Ei apreciază profesionalismul profesorilor facultăţii şi consideră că specializarea academică le oferă numeroase oportunităţi de a dobândi cunoştinţe noi şi folositoare în societatea cunoaşterii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert