Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Spre o mai bună înţelegere a dezvoltării serviciilor private şi publice într-o economie de piaţă incipientă

Autor:Metka Stare si Andreja Jaklič

JEL:L80, L16, O41, O43

DOI:

Cuvinte cheie:creşterea ocupării, terţiarizare, servicii publice, servicii private, tranziţie

Abstract:
În economiile de piaţă emergente, ocuparea în sectorul serviciilor a înregistrat evoluţii neuniforme în perioada de tranziţie. Articolul de faţă evidenţiază factorii principali care au contribuit la creşterea ocupării în diverse activităţi prestatoare de servicii între anii 1995 şi 2008. Variabilele standard (venitul pe cap de locuitor, decalajul de productivitate şi cheltuielile guvernamentale) nu constituie o explicaţie completă pentru creşterea ocupării în domeniul serviciilor, în timp ce, pe de altă parte, indicatorii reformelor specifice tranziţiei exercită o influenţă statistic semnificativă. Estimările diferă substanţial între cele trei domenii: public, mixt şi privat Se observă devieri de la cadrul teoretic şi modelele specifice economiilor dezvoltate. Ca urmare, trebuie luată în considerare dependenţa evoluţiilor înregistrate de fiecare grupă majoră de servicii de calea urmată în procesul de convergenţă de către economiile emergente. Rezultatele nu sunt concludente şi sugerează nevoia de aprofundare a cercetării prin includerea unor noi factori explicativi şi îmbunătăţirea setului de date.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert