Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Creativitatea în societatea conştientă

Autor:Ion Gh. Rosca şi Dumitru Todoroi

JEL:D83, Z13, A13, C87, D58, L86

DOI:

Cuvinte cheie:creativitate, intuiţie, spiritualitate, societatea conştiinţei, inteligenţa naturală, inteligenţa artificială

Abstract:
Creativitatea este rezultatul activităţii creierului, diferenţiind indivizii şi asigurând un important avantaj competitiv pentru aceştia, pentru firme, precum şi pentru societate în general. Ramuri industriale inovative cum ar fi TIC, automobile, privesc creativitatea ca pe principalul instrument al succesului. Creativitatea Inteligenţei Naturale poate dezvolta activităţi creative de bază, în timp ce Creativitatea Inteligenţei Artificiale, mai ales Creativitatea Inteligenţei Conştiente, trebuie creată şi îmbunătăţită astfel încât să depăşească nivelul Inteligenţei Naturale. Cercetările în domeniul neurologiei nu pot oferi, încă, fundamentele necesare înţelegerii creativităţii dar, miile de ani de observaţie a comportamentului inteligenţei naturale creative au dus la crearea unor algoritmi, modele, metode, linii directoare şi proceduri care pot fi utilizate la nivelul Creativităţii Societăţii Conştiente. Articolul prezintă evoluţia Creativităţii (ce este, de ce este importantă, unde este utilizată), analizează Creativitatea din diferite perspective (ca activitate a creierului, conducând viaţa de zi cu zi, în relaţie cu profesia, 6 paşi ai lui Piirto, când şi unde apare creativitatea, cum sunt priviţi indivizii creativi), relaţionând Creativitatea Individuală şi Obiectivele Firmei (creativitate individuală; echipe, creativitate şi crearea produsului; obiectivele creării produselor firmei; dezvoltarea produsului antreprenorii şi întreprinderile mici).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert