Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Spre un model de concepere a structurii organizatorice în societatea bazată pe cunoaştere

Autor:Mihai Vărzaru şi Eric Jolivet

JEL:M12

DOI:

Cuvinte cheie:structură, design organizaţional, knowledge management, contingenţă, model, demers.

Abstract:
În societatea cunoaşterii rolul managerului este acela de a conduce de o manieră productivă şi rentabilă un sistem care se află la intersecţia a trei lumi: cea a mediului, cea a umanului şi cea a organizaţiei. Pentru a asigura perenitatea organizaţiei, managerul trebuie să aleagă o structură corespunzătoare, care să-i permită să crească productivitatea, să amelioreze calitatea produselor şi să menţină motivaţia, satisfacţia şi implicarea factorului uman. Schimbările promovate de influenţele teoriilor organizaţionale şi de apariţia knowledge managementului au determinat reducerea nivelurilor ierarhice, a controlului formal, scăderea gradului de formalizare în general şi apariţia unor forme destructurate. În cadrul demersului de structurare a organizaţiei se promovează conceptul de design organizaţional, care caută să asigure coerenţa dintre strategie, structură şi sistemele de incitare ale organizaţiei, idee pe care se bazează şi perspectiva organizaţională impusă de Mintzberg(1990). Prezenta lucrare porneşte de la cele trei mari teorii care au influenţat procesul de concepere a structurii organizatorice şi propune un model integrator, care ia în consideraţie schimbările promovate de managementul cunoştinţelor şi vizează cuantificarea satisfăcătoare a resurselor umane.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert