Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Schimbări rapide în geografia fluxurilor comerciale internaţionale. Abordare prin prisma economiei bazate pe cunoaştere

Autor:Silviu Neguţ

JEL:A12, A23, F10, F16

DOI:

Cuvinte cheie:comerţ exterior, fluxuri comerciale internaţionale, competitivitate, economie bazată pe cunoaştere

Abstract:
International Comerţul mondial de mărfuri a cunoscut, după cel de-al Doilea Război Mondial, o dinamică impresionantă: de la numai 121 miliarde de dolari în 1948 la 25 172 miliarde de dolari în 2009, ceea ce înseamnă o creştere de aproape 210 ori (!), fiind astfel sectorul economic cu cea mai spectaculoasă evoluţie. Comerţul exterior – de multă vreme considerat un fel de barometru al economiei unei ţări – a devenit în prezent unul dintre factorii determinanţi ai creşterii economice. Şi aceasta, în bună măsură, graţie economiei bazate pe cunoaştere: în afară de dezvoltarea economică – reflectată în producţie şi productivitate ridicate (la rândul lor reflectate în volumul PIB-ului)-, efectul cunoaşterii s-a făcut simţit în mod deosebit în domeniul exporturilor, atât în dinamica acestora, cât, şi mai ales, în gradul înalt de penetrare pe piaţa mondială a anumitor ţări. Este semnificativ, în acest sens, faptul că trei ţări-teritorii mici (Olanda, Hong Kong – provincie cu statul special a Republicii Populare Chineze – şi Singapore), atât ca suprafaţă, cât şi ca populaţie, se înscriu între primii 15 exportatori mondiali, cu ponderi extrem de semnificative în totalul mondial (între 2,2 şi 4 %), contrastând puternic cu ţări foarte întinse şi populate, care deţin ponderi nesemnificative în comerţul mondial. Aceste ţări/teritorii mici – şi mai sunt şi alte exemple – constituie, de fapt, de foarte multă vreme adevărate modele de folosire a tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor moderne, elemente de bază ale economiei bazate pe cunoaştere. Ca urmare ele sunt foarte competitive pe piaţa mondială, competitivitatea fiind factorul determinant al reuşitei în comerţul internaţional. În acest studiu se avansează ideea că, în prezent, omenirea se află încă într-o fază de tranziţie de la economia bazată pe industrie la economia bazată pe cunoaştere, un bun exemplu în acest sens fiind, comerţul cu petrol, cel mai comercializat produs la ora actuală.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert