Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici în auditul de terţă parte al sistemelor de management al calităţii, conform cerinţelor TÜV CERT

Autor:Anca Atanase

JEL:M42, L15, M14, M53

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calităţii, audit, organism de certificare, standarde, formare

Abstract:
Auditul de terţă parte al sistemelor de management al calităţii poate fi realizat de către auditori în domeniul calităţii, care reprezintă un anumit organism de certificare, respectând regulile de bună practică statutate în cadrul acestora. Fiind interfaţa dintre organismul de certificare şi clienţii auditaţi / organizaţii din diverse domenii de activitate, auditorii sunt selectionaţi şi formaţi continuu în vederea îmbunătăţirii prestaţiei lor şi implicit a imaginii organismului de certificare. Obiectivele articolului sunt de a prezenta regulile aplicate în cadrul organismelor de certificare internaţionale, din perspectiva celui care este implicat direct de aproape zece ani în această activitate, simultan cu activitatea universitară. În ceea ce priveşte modul de culegere a informaţiilor, articolul se bazează pe experienţa autorului în calitate de auditor de terţă parte, cu competenţă în domeniile: învăţământ, cercetare, comerţ, turism, servicii. Aspectele practice evidenţiate în articol se referă la regulile însuşite de către auditorii de terţă parte din cadrul organismelor de certificare internaţionale de prestigiu TÜV Rheinland şi respectiv TÜV Austria, în care autorul articolului şi-a început şi respectiv îşi desfăşoară activitatea în prezent. Imaginea şi renumele acestora se datorează regulilor de bună practică, respectate în aceste organisme de certificare de peste 130 de ani. Articolul prezintă etapele formării teoretice şi practice ale unui auditor, obiectivele pe care trebuie să le atingă la fiecare etapă de pregătire, ceea ce presupune activitatea sa în cadrul organismului de certificare, colaborarea cu ceilalţi auditori, formarea permanentă şi schimburile de experienţă în cadrul conferinţelor internaţionale organizate de către organismele de certificare, practica auditului, posibilitatea menţinerii ca auditor şi a promovării în funcţia de auditor şef, statutul auditorului de terţă parte.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert