Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Succesul durabil în învăţământul superior prin schimbul celor mai bune practici ca rezultat al unui proces de benchmarking

Autor:Anca Gabriela Ilie, Mihaela Maftei şi Oana Antonia Colibăşanu

JEL:I10, I18, I19

DOI:

Cuvinte cheie:benchmarking, învăţământ superior, bune practici, indicatori de calitate, cultura calităţii

Abstract:
Lucrarea îşi propune să analizeze principalele criterii de benchmarking, în baza indicatorilor de calitate utilizaţi de instituţiile de învăţământ superior şi să prezinte noi indicatori de referinţă, ca rezultat al cooperării inter-universitare. Odată definiţi aceşti indicatori, ar putea fi creată o bază de date naţională şi, prin procese de benchmarking, ar putea fi stabilit nivelul performanţei naţionale al sistemului educaţional. Mergând mai departe şi generalizând procesul, prin intermediul proceselor de benchmarking putem compara sistemul educaţional naţional cu cele europene. Scopul final este de a stabili un grup de universităţi care să exploreze împreună oportunităţi de benchmarking şi a bunelor practici din domenii comune de interes, în scopul creării unei „culturi a calităţii” pentru sistemul de învăţământ superior românesc.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert