Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Incertitudinea cu privire la calitate ca barieră în calea dezvoltării serviciilor

Autor:Laurenţiu Tăchiciu, Vasile Dinu şi Iacob Kerbalek

JEL:L84

DOI:

Cuvinte cheie:calitatea serviciilor, servicii pentru întreprinderi, asimetrie informaţională, servicii pentru întreprinderi bazate pe utilizarea intensivă a cunoaşterii

Abstract:
Serviciile pentru întreprinderi, inovatoare şi foarte performante, au devenit factori importanţi ai competitivităţii în economiile moderne, dar contribuţia lor potenţială este supusă unor restricţii severe datorate disfuncţiilor pieţei, acest lucru fiind raportat de companii în timpul studiilor anterioare. Există, de asemenea, lipsa unor politici corespunzătoare, explicată parţial prin slaba fundamentare şi difuzare în rândul factorilor de decizie a cunoştinţelor cu privire la servicii. După ce s-a constatat că incertitudinea calităţii limitează dimensiunea pieţei şi accesul noilor societăţi şi IMM-urilor la servicii comerciale de valoare, autorii fac o revizuire a modelelor conceptuale de evaluare a calităţii serviciilor existente; discută implicaţiile asimetriei informaţionale şi explorează împreună cu prestatorii de servicii selectaţi situaţia din anumite industrii, precum şi soluţii pentru depăşirea actualelor neajunsuri.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert