Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea serviciilor turistice prin învăţare organizaţională.

Autor:Dan Popescu, Iulia Chivu, Alina Ciocârlan-Chitucea şi Daniela-Oana Popescu

JEL:M3, M31, L81

DOI:

Cuvinte cheie:servicii, turism, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), învăţare organizaţională, resurse umane

Abstract:
Cercetarea de faţă urmăreşte să stabilească şi să contureze strategiile de dezvoltare a serviciilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) care activează în domeniul de activitate turistic (hoteluri şi alte forme de cazare, restaurante, transport pasageri, agenţii de turism, agenţii de turism cultural etc.). Învăţarea organizaţională este centrată pe procesele de învăţare din organizaţie, fapt care se reflectă direct în bunurile şi serviciile produse. Activităţile de învăţare, manifestate individual, nu sunt transferate cu uşurinţă la nivel organizaţional. Mai mult, pentru a evidenţia punctele slabe şi punctele forte ale abordărilor de management al serviciilor turistice şi pentru a formula recomandările, tema noastră de cercetare se derulează sub forma unui studiu comparat: asemănări şi diferenţe privind serviciile turistice şi practicile de învăţare organizaţională în IMM-uri, în România şi în alte ţări membre ale Uniunii Europene (a fost luat în considerare exemplul Spaniei).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert