Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relaţia dintre structura comunicării şi evitarea incertitudinii reflectată în designul site-urilor web româneşti

Autor:Doru Pleşea, Rodica Pamfilie şi Irina Maiorescu

JEL:M16

DOI:

Cuvinte cheie:diferenţe culturale, designul site-urilor web, structura comunicării, particularităţi cognitive masculine şi feminine, consumator

Abstract:
Societatea de astăzi este orientată tot mai mult spre spaţiul virtual. Modelarea mediului electronic, conform realităţilor din mediul real în scopul facilitării activităţilor şi proceselor din mediul online, implică un design atent elaborat al site-urilor web şi al platformelor electronice. Dimensiunile culturale reflectate în design joacă un rol esenţial în perceperea informaţiilor şi mesajelor din spatele cuvintelor şi imaginilor afişate pe site. Lucrarea aceasta îşi propune să ofere o perspectivă asupra modului în care structura comunicării specifică diferitelor culturi, comportamentul de evitare al incertitudinii dar şi particularităţile cognitive ale sexelor influenţează designul site-urilor web româneşti, ca urmare a rezultatelor unei cercetări efectuate pe un eşantion reprezentativ de studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert