Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul tehnologiilor informaţionale asupra organizării şi funcţionării firmei

Autor:Valentin Florentin Dumitru

JEL:M15

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologii informaţionale, firmă, cercetare empirică, impact

Abstract:
Firmele au devenit mai complexe în ceea ce priveşte structura şi zona geografică din cauza procesului de globalizare şi se confruntă cu un volum din ce în ce mai mare de date, cu un nivel din ce în ce mai mare al competiţiei, mai ales în momentele de criză, ceea ce face din utilizarea tehnologiilor informaţionale (IT) un avantaj competitiv. Obiectivul acestei cercetări a fost să demonstreze impactul IT asupra firmei. Pentru aceasta, am realizat o cercetare empirică. Am lansat cinci ipoteze şi în final am demonstrat că există o relaţie de dependenţă între mărimea firmei şi gradul de utilizare a tehnologiilor IT, între decizia de utilizare a tehnologiilor IT în cadrul unei firme şi organizarea şi funcţionarea firmei, între existenţa Internetului într-o firmă şi utilizarea sa diferite scopuri.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert