Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Mutaţii în perceperea calităţii alimentelor de către noii

Autor:Dorin Popescu, Mihai Negrea şi Lelia Voinea

JEL:P46

DOI:

Cuvinte cheie:noul consumator, percepţia calităţii, mutaţii, aliment, consumerism etic

Abstract:
În actualul mediu economic, dinamic şi foarte complex, observăm cristalizarea unei noi generaţii de consumatori, cu un comportament de consum specific şi cu o manieră diferită de abordare a calităţii produselor, comparativ cu cea a consumatorului tradiţional. Conceptul de calitate, perceput de consumatorul tradiţional într-un mod clasic, deterministic şi obiectiv, în prezent îşi pierde aceste faţete şi transcede, în viziunea noului consumator, într-o altă dimensiune, în care percepţia calităţii se realizează predominant într-o manieră subiectivă. Această lucrare prezintă obiectivele unui proiect de cercetare pe care îl realizăm în scopul de a evidenţia mutaţiile apărute în perceperea calităţii alimentelor de către noii consumatori din România. Cercetarea se obiectivizează asupra produsului alimentar, deoarece alimentul, acest component nelipsit al vieţii noastre, nu trebuie abordat doar ca un banal factor de satisfacere a necesităţilor fiziologice de macro- şi micronutrienţi, ci trebuie privit din perspectivă holistică, prin prisma funcţiilor socială şi identitară pe care le îndeplineşte, dar şi a efectelor asupra sănătăţii individului. Un alt obiectiv important al cercetării este acela de a ridica nivelul de educaţie nutriţională şi de cultură a consumului de alimente în rândul noii generaţii de consumatori din România şi dobândirea de către aceştia a unor abilităţi pentru evaluarea obiectivă a calităţii alimentelor. Considerăm că toate acestea vor conduce la transformarea noului consumator de alimente într-un consumator etic şi responsabil.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert