Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Valoarea psihosenzorială a produselor alimentare – factor declanşator al deciziei de cumpărare

Autor:Magdalena Bobe şi Roxana Procopie

JEL:D18, L66, L81

DOI:

Cuvinte cheie:produse alimentare, valoare psihosenzorială, decizie de cumpărare, consumator, proiectare

Abstract:
Valoarea psihosenzorială este o noţiune specifică, complexă şi determinantă a produselor alimentare, care se reflectă prin proprietăţi psihosenzoriale - formă, mărime, aspect, culoare, gust, miros, aromă, buchet, consistenţă, limpiditate. Aprecierea acestor proprietăţi de către consumatori este hotărâtoare în acceptarea sau respingerea alimentelor şi clasifică produsele în apetisante sau neapetisante, atrăgătoare, indiferente, neatrăgătoare. Caracteristicile psihosenzoriale ale alimentelor permit aprecieri rapide ale calităţii acestora, dar cu un ridicat grad de subiectivitate în rândul consumatorilor obişnuiţi şi cu mari variaţii individuale, aprecieri puternic influenţate şi de valoarea hedonică a alimentelor. Analiza psihosenzorială a produselor alimentare face parte din ansamblul metodelor analitice moderne - aplicată corect, ştiinţific permite realizarea unei evaluări reale a calităţii acestor produse, evaluare ce nu ar putea fi obţinută numai prin aprecierea metodelor fizico-chimice şi microbiologice. Metodele ştiinţifice de apreciere senzorială au un grad mai ridicat de obiectivitate şi sunt utilizate cu succes atât în industrie, cât şi în comerţ, pentru evaluarea nivelului calitativ al alimentelor de către persoane autorizate şi calificate. De altfel, proiectarea valorii psihosenzoriale a produselor alimentare implică testări şi analize senzoriale şi are drept principal obiectiv realizarea unei concordanţe între cerinţele consumatorilor şi nivelul caracteristicilor senzoriale ale produselor. Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze necesitatea modelării valorii psihosenzoriale a alimentelor de către producători şi importanţa educării şi informării consumatorilor pentru o mai bună orientare pe piaţă şi, implicit, pentru o corectă decizie de cumpărare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert