Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Potenţiale relaţii între migraţie şi obiceiurile de consum alimentar ale imigranţilor.Cazul imigranţilor români din Andalucia, Spania.

Autor:Andreea Simona Săseanu şi Raluca Mariana Petrescu

JEL:E21, F22, O15

DOI:

Cuvinte cheie:migraţie, imigrant, consumator, consum, mărfuri alimentare, obiceiuri de consum, comportamentul consumatorului, România, Spania

Abstract:
Lucrarea îşi propune să identifice potenţialele relaţii existente între migraţie şi obiceiurile de consum alimentar ale imigranţilor români din Andalucia, Spania precum şi studierea unor factori care ar putea contribui la stabilirea acestor relaţii. Analiza realizată a avut la bază o parte din informaţiile obţinute în urma unei cercetări de teren conduse în perioada ianuarie-iunie 2011 care a constat în aplicarea unui chestionar în rândul imigranţilor români din Andalucia (306 respondenţi). Rezultatele obţinute în urma analizei au relevat faptul că în urma migraţiei, imigranţii români din Andalucia care au participat în cadrul studiului au simţit o serie de schimbări survenite asupra obiceiurilor de consum alimentar, concretizate în principal prin consumarea produselor alimentare specifice ţării gazdă într-o măsură mai ridicată în comparaţie cu produsele alimentare specifice ţării de origine. Factorii analizaţi care ar putea influenţa relaţia dintre migraţie şi obiceiurile de consum alimentar, au fost unii dintre cei mai des întâlniţi în cadrul literaturii de specialitate, respectiv durata şederii şi vârsta imigranţilor. În urma analizei a rezultat că între diferitele grupuri de respondenţi realizate în funcţie de durata şederii şi de vârstă, există diferenţe semnificative statistic în ceea ce priveşte percepţia acestora referitoare la schimbările survenite asupra consumului alimentar în urma migraţiei. Durata de şedere este corelată pozitiv cu schimbările survenite asupra consumului alimentar în urma migraţiei, în timp ce vârsta este corelată negativ.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert