Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Atitudinea consumatorilor români faţă de etichetarea ecologică a produselor

Autor:Vasile Dinu, Ion Schileru şi Anca Atanase

JEL:D18, F18, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:ecoetichetare, eticheta ecologică europeană, ecoetichetarea în România, consumatori

Abstract:
Consumatorii joacă un rol important în protejarea mediului prin intermediul alegerilor pe care le fac în momentul în care cumpără produse. Ca urmare, în vederea realizării de produse cu impact minim asupra mediului dar şi pentru a influenţa comportamentul consumatorilor şi a îmbunătăţii performanţa ecologică a produselor şi serviciilor, au fost elaborate standardele ISO 14000 referitoare la etichetarea ecologică şi analiza ciclului de viaţă al produselor şi au fost introduse sisteme naţionale şi regionale de etichetare ecologică a produselor. De asemenea, pentru susţinerea unui mediu sănătos şi nepoluant, Comisia Europeană a adoptat, pe baza unor studii de specialitate, o legislaţie privind acordarea statutului de produs ecologic unor categorii de produse şi servicii dintre cele mai diverse, a căror finalitate o reprezintă protecţia mediului şi asigurarea unui consum durabil. În acelaşi timp, pentru a îmbunătăţi paleta de instrumente de protecţie a mediului a introdus şi instrumente financiare si tehnice, precum Schema Comunitară de Management şi Audit de Mediu (The European Eco-Management and Audit Scheme - EMAS), dar şi eticheta ecologică europeană (Ecolabel). Eticheta ecologică europeană este utilă pentru a furniza consumatorilor informaţii esenţiale care să le permită să facă alegeri în cunoştinţă de cauză, ea acţionând şi ca un paşaport care autorizează libera circulaţie a produselor pe teritoriul european. Toate statele Uniunii Europene au adoptat eticheta ecologică comunitară. Ca urmare, integrarea României în Uniunea Europeană a impus o serie de măsuri referitoare la stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice. În România există un cadru legislativ specific privind stabilirea unei proceduri de acordare a etichetei ecologice şi a condiţiilor de utilizare a acestora. Pentru fiecare grup de produse pentru care se acordă eticheta există o legislaţie specifică, aceasta stabilind criteriile de acordare. Obiectivele principale al articolului vizează aducerea în prim plan a unor elemente fundamentale privind ecoetichetarea, prin conturarea principalelor delimitări teoretico-metodologice şi conceptuale, prezentarea acestui fenomen la nivel internaţional, european şi naţional, încheind cu o analiză privind atitudinea consumatorilor români faţă de etichetarea ecologică a produselor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert