Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

In Romania la momentul adevărului supremaţiei raftului: concurenţă şi cooperare

Autor:Prof. univ. dr. Theodor Valentin Purcarea, Conf. univ. dr. Anca Purcarea

JEL:D23, D43, K21, L41, L42, M38

DOI:

Cuvinte cheie:piata de retail, parteneriat producator-distributor-consumator, mari lanturi de distributie, taxe de raft, bunastare a consumatorului

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert