Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Transporturile şi comportamentul ecologic al consumatorilor

Autor:Maria Ioncică, Eva-Cristina Petrescu şi Diana Ioncică

JEL:D11, D18, M31

DOI:

Cuvinte cheie:servicii de transport, poluarea mediului, comportamentul consumatorului, sondaj

Abstract:
Transporturile au în mod cert efecte economice şi sociale pozitive. Totuşi, transporturile, în general, şi cele auto, în particular, au o mare pondere în poluarea mediului, având un impact negativ asupra calităţii vieţii oamenilor. În acest articol este realizat un diagnostic al “contribuţiei” transporturilor la poluarea mediului, îndeosebi prin emisiile de CO2 şi gaze de seră, la nivel naţional şi internaţional şi sunt subliniate tendinţele în evoluţia formelor de transport. Pe baza unor ample studii documentare în articol sunt prezentate politicile (de comandă – reglementare şi de stimulare; bazate pe elemente fizice, soft sau pe cercetare – dezvoltare etc.) menite să micşoreze impactul negativ al transporturilor auto asupra calităţii vieţii oamenilor. În ultima parte a acestui articol este investigat cu ajutorul cercetării directe de piaţă comportamentul actual şi viitor al consumatorilor de servicii de transport în Bucureşti, modul în care serviciile de transport sunt percepute, precum şi modul în care sunt apreciate diferitele modalităţi de protecţie împotriva poluării determinate de transport. Cercetarea de piaţă a evidenţiat, în general, un comportament pro-mediu, subiecţii investigaţi fiind în majoritate de acord cu măsurile de reducere a poluării cauzate de transport. Totuşi, cercetarea a arătat că factorii legaţi de mediu şi protecţia acestuia nu sunt foarte importanţi în decizia de cumpărare a unei maşini.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert